Sgiliau caiacio

Kayak skill

caiacng sgiliau.Nid yw'r cwch o dan ein rheolaeth, dim ond i feistroli rhai sgiliau canŵio all adael i'r caiac symud yn rhydd yn y dŵr.Dyma gip ar y sgiliau canŵio.

Yn gyntaf oll, mae gan rai padlo padlo caiac safonol radian penodol, mae'n arc y byrdwn dŵr, gall caiac ymlaen llaw, gellir dweud, yw pŵer y caiac, mae gan padlo ddwy ochr, a elwir yn ochr ceugrwm, yr ochr hon yw byrdwn, dylai fod yn ôl, gelwir yr ochr arall y cefn, mae llawer o padlo padlo caiac ychydig yn anghymesur, oherwydd er mwyn gwneud mwy llyfn o dan y dŵr, felly rhaid inni dalu sylw i gefn a blaen y padlo.

Yn ail, mae dau ohonom yn dal y pellter padlo i'w amgyffred, yn fras yn gyfartal â'r pellter rhwng y ddau benelin, yn y padlo gallwn addasu'r pellter yn briodol, addasu pellter, byddwn yn padlo yn arbed llawer o ymdrech, os ydych chi am gyflymu'r cyflymder caiac, gall ychydig yn is gynyddu'r pellter, i'r gwrthwyneb, os ydych am rhwyfo strôc hirach neu bellter hir, yna gallwn gulhau'r pellter yn briodol.

Mewn gwirionedd, bydd gan rai padlau proffesiynol Angle gwael ar y llafn slyri, sydd ychydig yn debyg i'r llafn gwthio ar yr hofrennydd.Y pwrpas yw lleihau ymwrthedd yr aer i'r llafn slyri arwyneb. o'r padl, felly ni ddylai'r Angle gael ei newid yn fawr, ac ni ddylai'r dwylo sy'n dal y padlo fod yn rhy galed, fel arall mae'n hawdd achosi blinder dwylo.

photobank


Amser postio: Rhagfyr-05-2021