Mae Canŵio yn Dda ar gyfer Iach

Mae caiacio yn chwaraeon dŵr sy'n rhoi gwerth mawr ar ymarfer corff, sy'n perthyn i'r rhaglen cyflymder a dygnwch. Mae llawer o fanteision i bobl:
1. Yn aml yn cymryd rhan mewncanwio, a all wella swyddogaeth y system gardiofasgwlaidd a'r system resbiradol yn effeithiol,
Cynyddu spirocapacity, datblygu cryfder cyhyrau'r corff ac ansawdd dygnwch.

SKY BLUE
2. Gall canŵio ymarfer cydsymud corfforol.
Mae'r broses symud ocaiacioDylai drosglwyddo'r cryfder i'r aelodau trwy'r grŵp cyhyrau o amgylch y cymal gwasg-pelvis-glun, ac mae angen gwneud y corff cyfan yn cydlynu'r grym i ddibynnu ar gylchdroi cymal y glun i yrru grym gwallt y waist ar y padl.
Mae angen i'r caiac gadw'r caiac yn gyson uwchben y dŵr mewn cyflwr anghytbwys iawn,
Yr her hon, ymarferwch gydsymud, cydbwysedd y corff yn llawn.
3. Canŵio yw'r ymarfer corff corff cefn mwyaf effeithiol.
Mae pobl denau, gyda llafnau ysgwydd amlwg, yn edrych yn hyll oherwydd y cyhyrau gwan ar ran uchaf y cefn. Mewn bywyd cyffredin, bydd rhai pobl yn cael pigiad yn y frest, ac mae rhywfaint o anghysur asgwrn cefn yn gysylltiedig â diffyg cryfder y cyhyrau dorsal.Participating mewn caiacio yn gallu creu cefn fflat ac mae hefyd yn addas iawn ar gyfer merched.

hgfdyurt

4. Mae canŵio yn hyrwyddo datblygiad ffocws.
Wrth ymarfer, mae angen cyfuno pŵer yn agos â symudiadau technegol, sy'n gwneud y symudiad angen rheolaeth rythmig dda o'u symudiadau. A yw'n ymlacio, cydlyniad, mawr, cyflym, cydbwysedd, hyblygrwydd, mae angen i bobl chwaraeon dalu sylw, a chynnal rhywfaint o ddyfalbarhad, y mae angen iddo fynd ymhell i mewn i ddatblygiad canolbwyntio pobl chwaraeon.

 

5.Canŵioyn ymarfer gwytnwch pobl.
Yn y broses o rwyfo, byddwch weithiau'n dod ar draws cynnwrf, troeon sydyn, carreg fawr ac argyfyngau eraill, yr heriau hyn, yn gallu ymarfer gallu pobl i addasu.Bydd canŵyddion profiadol yn gallu newid yn dawel a delio â llawer o broblemau'n dawel.

hjgfytr

6. Mae canŵio yn hyrwyddo datblygiad gallu gwaith tîm.
Mae rhai cychod rhwyfo yn cael eu rhwyfo gan ddau neu bedwar o bobl, ac mae angen i sawl athletwr symud gyda'i gilydd a gyda'i gilydd er mwyn cadw cynnydd cyson a chyflym. Yn y broses, mae cydweithio tîm yn bwysig iawn.

eksit (1)

Ar ôl dweud hynny i gyd, yn bennaf oll, mae caiacio yn cŵl.Dychmygwch eich bod yn rhuthro o gwmpas yng nghanol y dŵr… jest cwl


Amser postio: Tachwedd-26-2021