Mae canŵio yn chwaraeon/haf da yn y Gwanwyn

Mae Haf y Gwanwyn yn dod!Canŵyw'r dewis da i fwynhau'r tywydd braf shinny ar gyfer iach a rhyddid.

 

Mae canŵio yn ddigwyddiad cyflymder a dygnwch, yn werth ymarfer dŵr. Mae'n dod â llawer o fanteision i bobl.Roof rack

Gall cymryd rhan yn rheolaidd mewn ymarfer corff caiacio wella'r system gardiofasgwlaidd a swyddogaethau'r system resbiradol yn effeithiol, cynyddu gallu'r ysgyfaint, a datblygu cryfder cyhyrau'r corff cyfan ac ansawdd dygnwch.

Ymarferion canacio cydsymud corfforol. Proses symud y cwch hwylio yw pasio'r cryfder trwy'r waist-bas-y grŵp cyhyrau o amgylch y glun i'r aelodau, ac mae angen y cryfder i gydlynu'r corff cyfan, dibynnu ar gylchdroi cymal y glun. , fel bod y grym gwallt waist yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y oar.Keep y caiac yn y dŵr sy'n ofynnol yn y cyflwr anghytbwys iawn o deithio llyfn a chyflym, yn llawn ymarfer gallu cydsymud y corff, gallu cydbwysedd.

Mae canayaking yn ddull ymarfer cefn effeithiol. Mae'r dyn esgyrnog, gyda llafnau ysgwydd sy'n ymwthio allan, yn edrych yn hyll oherwydd y cyhyrau gwan yn rhan uchaf y cefn. .Mae cymryd rhan mewn canŵio, sy'n gallu siapio cefn fflat a hardd, hefyd yn addas iawn i fenywod.

Mae'n hyrwyddo datblygiad yr ysbryd canolbwyntio.Wrth ymarfer, mae angen cyfuniad agos o symudiadau cryfder a thechnegol, sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r gweithredwr reoli ei symudiadau yn dda ac yn rhythmig. A yw'n ymlacio, cydlyniad, mawr, cyflym, cytbwys, hyblyg, ac ati, mae angen i'r symudiad ganolbwyntio, sy'n angen da ar gyfer datblygu gallu'r mudiad i ganolbwyntio.

 

Mae caiacio yn ymarfer eich gwytnwch. Mae rhwyfo cwch weithiau'n dod ar draws cynnwrf, troeon sydyn, clogfeini ac argyfyngau eraill, yr heriau hyn, yn gallu rhoi straen ar allu pobl.


Amser post: Mar-07-2022